Att tänka på vid eldning

Eftertanke och stort mått av sunt förnuft!

  • Exempelvis är det lämpligt att dränka marken vid elden med vatten före eldning samt eldplatsen efter eldning.
  • Elda aldrig om det blåser kraftigt. Tänk på att eld som tar sig i en trädkronan kan ”hoppa” vidare till en annan trädkrona och orsaka skogsbrand.
  • På årsmötet uppmanades medlemmarna att skaffa brandsläckare.
  • Samt dem med sjötomter att anskaffa dränkbara sjövattenpumpar.
  • Det finns en sjövattenpump i förrådet ner vid ängen som du kan låna.
  • Se till att ha anslutningsbara slangar till vattenledningskranar.
  • Även anläggning av branddammar kan vara lämpligt.

Allmänna bestämmelser gällande eldning  kan du hitta på Värmdö kommun