Årsavgift

Medlemsavgift samt övriga särskilda avgifter fastställs vid ordinarie föreningsmöte.

Avgifterna för ett verksamhetsår skall erläggas senast den 31 december året innan verksamhetsåret. Inbetalning ska ske till föreningens plusgiro 555031-4.

Medlemsavgift för verksamhetsår 2024 är 400 kronor – inbetalas senast den sista december 2023.

Kontakta föreningens kassör om du är osäker om du har betalat eller inte, eller har andra frågor kring avgiften eller föreningens konto.