Midsommar

Så här firar vi midsommar

Medlemmar släkt och vänner är varmt välkomna att fira midsommar ihop ner på ängen varje år! 

Vi börjar gemensamt (alla) att klä midsommarstången, tid för året kommer i inbjudan per mail och ska stå på hemsidan.

Att tänka på:

* Ansvar för aktiviteten går mellan norra, mellan och södra ön. Södra hade 2018, norra 2019, mellan 2020 som dock blev Pandemiinställt, liksom 2021.

Nu hoppas vi på 2022!!!

 Markfogdarna lämnar instruktionerna för olika förberedelser och går igenom i god tid.

Är du markfogde och ska arrangera midsommarafton är Planeringslista midsommar  bra att ha till hands!