Markfogdar

Markfogdarnas ansvar är att två gånger per år inspektera respektive markområde för att vid behov, initiera erforderliga åtgärder exempelvis uppmana till ordning/röjning angränsande mellan tomtgräns och stigen.

Markfogdens roll är också att vara sammankallande till midsommarfirandet. Det innebär att dela upp arbetsuppgifter inför vad som bör göras inför midsommarafton samt därefter lämna över staffetpinnen. Samt ta fram en plan för hur gräsklippning sker under säsong.

Planeringslista midsommar

2018 södra

2019 norr

2020 mellan

osv