Enarna

Hagtornsrost

Flera enar på Stora Älgön är angripna av en svamp som heter Hagtornsrost Gymnosporangium och noterades våren 2022. 

Den värdväxlar bland annat mellan enbuskar och hagtorn. De gulorangea ”tentaklerna” kommer framför allt fram under fuktiga vårar och svampen är flerårig. Enligt olika forum rekommenderas man inte ta bort angripna enar i första taget, avvakta och se.

Man kan notera att vissa enarna blir svaga, hur vida enarna klarar sig eller ej är osäkert.

ytterligare information finns att läsa här:

https://www.skogssverige.se/skadar-den-gula-svampen-enen

https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/fragajourhavandebiolog/fragorochsvar/vadvaxerpaenarna.9000825.html

http://vaxtskyddsstigen.vsb1.se/VssInfo.aspx?info=1094&color=2

Med vänliga hälsningar 

Margfogdarna