Styrelsen

“Föreningen har till ändamål att som markägare sköta och förvalta fastigheter Värmdö Björkvik 1: 2 samt tillvarata medlemmarnas intressen som fastighetsägare på Stora Älgö.”

Här kan du ta del av våra STADGAR Stora Älgö

Styrelsen

 • Ordförande:  Mats Sandahl mats.sandahl@gmail.com 073- 688 5681
 • Sekreterare: Lie Evaldt lie_evaldt@yahoo.com 070-155 0880
 • Kassör: Lennart Eliasson lennart.b.eliasson@gmail.com 070-632 76 59
 • Ledamot: Malin Torkelsdotter Poole malin@runwaymedia.se 070-910 1955
 • Ledamot: Marie Karlsson marie.karlsson@eventum.se 070-543 8666
 • Supleant: Göran Sandberg goran.sandberg66@gmail.com 076-218 5657
 • Supleant: Camilla Cedlert ccedlert@gmail.com 073-254 3901

Markfogdar:

 • Nord 
  Per-Åke Lagerbäck perake.lagerback@gmail.com 070-7470825
  Göran Sandberg goran.sandberg66@gmail.com 076-218 56 57
 • Mellan
  Mats Sandahl mats.sandahl@gmail.comMagnus Olofsson 073-030 05 30 magnusolo@gmail.com
 • Syd 
  Anette Hall anette.hall@iis.se 0733-17 39 50
  Camilla Cedlert ccedlert@gmail.com

Viltvårdare

Lennart Peterson lennart.peterson@gipp.se 0708-658400

Brandfogde

Lennart Peterson (se ovan)

Valnämnd

Camilla Sandahl camilla.m.sandahl@gmail.com
Mimmi Vesterlund mimi.westerlund@gmail.com 073-693 93 93

Revisorer

Thomas Granth Larsson thomas.larsson59@telia.com 070-484 99 57
Cathrine Åkesson catrin.akesson@telia.com 08-571 454 03

Revisorsuppleant 

Jonas Hall jonas.hall@simplicity.se 0733-89 84 14

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och två styrelsuppleanter. Två revisorer och en revisorsuppleant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *