Städning av marken

En eller flera gemensamma städtillfällen per år samordnas av respektive markfogde. Kontakta gärna markfogden som har hand om området där du bor för mer information eller rekommendationer.

För att få skog och ekosystem att trivas måste man lämna, ris, kvistar och några fallna träd kvar.

Vissa år kommer elbolaget ut och röjer träd som är för nära elände, då gäller följande:

  • Alla träd som ligger i anknytning till tomtgräns tar var och en hand om efter bästa förmåga.

Föreningen ska fälla träd av följande orsaker:

  • Att sköta marken, ex. undvika extremt våta marker vid stigarna och runt elskåpet mitt på ön.
  • Att träd utifrån dess maxålder (beror på sort) eller sjukdom tas ned innan de riskerar att stormfällas eller annan risk.
  • Föreningen ska anlita professionella trädfällare tillsammans med markfogdarna uppdrag av olika anledningar: deras sakkunskap, att de kan analysera var man bör ta bort träd där det kan finnas risker för personskador. Hänger ihop med försäkringsregler kring egendoms- och personskador.
  • Föreningens fällningar ska föregås av information.

Grovsopor

Stämman har beslutat att alla medlemmar även fortsättningsvis ombesörjer omhändertagande / hämtning av sina egna eventuella grovsopor.

Information om kostnader och sorteringslista finns på Värmdö Kommuns hemsida:

Sorteringslista:

https://www2.varmdo.se/Resource.phx/plaza/publica/invanare/avfall/allm/sortering.htx?aps=invanare

Prisuppgifter kontakta Kommunen.