Båtförvaring under vintertid/sjösättning

Båtförvaring under vintertid/sjösättning:

  • Ett krav är att de upplagda båtarna ska vara märkta med respektive ägares namn.
  • Rent generellt gäller att en medlemsinnehav av ett servitut rent juridiskt inte gäller som en egen plats för uppläggning av båtar på någon av allmänningarna.
  • Tidpunkter för upptagning. Detta gäller samtliga allmänningar.
    – Tidigast datum för att ta upp din båt på allmänningen (gäller Ladviken och Gäddviken): 23 september.
    – Senaste datum att lägga i din båt från allmänningen:
  • Den avsedda uppläggningsplatsen på allmänningen är i Ladviken vid brandboden samt i Gäddviken.